Konfidencialumo politika

Duomenų valdytojas ir svetainės www.jessfrance.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „FARTUS“, įmonės kodas 303170352, PVM mokėtojo kodas LT100008107919, adresas korespondencijai – Ramybės g.4-70. Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@jessfrance.lt

Asmens duomenų tvarkymas  

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@jessfrance. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas). Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Informacijos pateikimas ir perdavimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@jessfrance.lt. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

JESS FRANCE interneto svetainėse gali būti nuorodų į JESSFRANCE nevaldomas interneto svetaines. Teikiame jas kaip paslaugą ir neduodame suprasti apie jokį pritarimą šių svetainių veiklai ar turiniui, nėra jokių sąsajų su jų operatoriais. Skatiname peržiūrėti privatumo politiką, skelbiamą lankomose žiniatinklio svetainėse, ir tik paskui naudotis svetaine ar pateikti asmeninę informaciją.